Styrelse

Styrelse 2024/2025

Ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleant samt valberedning som valdes på årsmötet 17 april, 2024:

Ordförande för 1 år
Stefan Örgård, Göteborgs Naturhistoriska Museum (omval)

Styrelsemedlemmar för 2 år valdes

Ordinarie: Niklas Wahlberg, Biologiska museet, Lunds universitet (omval)
Ordinarie: Göran Sjöberg, Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum (omval)
Ordinarie: Sofia Tiger, Naturum Fulufjället (omval)
Suppleant: Elin Stål, Evolutionsmuseet (omval)

Styrelsemedlemmar som sitter kvar under pågående mandatperiod fram till våren
2025:

Ordinarie: Magnus Gelang, Göteborgs Naturhistoriska Museum
Ordinarie: Louise Tenn, NRM
Ordinarie: Åsa Elfström, Naturum Söderåsen
Suppleant: Alexander Baker, Södra hyttans ideella förening

Revisorer för 1 år:
Ordinarie: Göran Andersson, Emeritus, Göteborgs Naturhistoriska Museum (omval)
Suppleant: Anna Hadders, Regionmuseet Kristianstad (omval)

Valberedningen för NAMSA:
Jannikke Räikkönen (sammankallande), Naturhistoriska riksmuseet
Naturum Gotland, Laila Asterhag
Lotta Backman, Göteborgs Naturhistoriska Museum