Styrelse

Styrelse 2023/2024

Ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleant samt valberedning som valdes på årsmötet 17 april, 2023:

Ordförande för 1 år
Stefan Örgård, Göteborgs Naturhistoriska Museum (omval, nyval ordförande)

Styrelsemedlemmar för 2 år valdes
Ordinarie: Magnus Gelang, Göteborgs Naturhistoriska Museum (omval)
Ordinarie: Louise Tenn, NRM (omval)
Ordinarie: Åsa Elfström, Naturum Söderåsen (omval)
Suppleant: Alexander Baker, Södra hyttans ideella förening)

Styrelsemedlemmar som sitter kvar under pågående mandatperiod fram till våren
2024:
Ordinarie: Niklas Wahlberg, Biologiska museet, Lunds universitet
Ordinarie: Göran Sjöberg, Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
Ordinarie: Sofia Tiger, Naturum Fulufjället
Suppleant: Elin Stål, Evolutionsmuseet

Revisorer för 1 år:
Ordinarie: Göran Andersson, Emeritus, Göteborgs Naturhistoriska Museum (omval)
Suppleant: Anna Hadders, Regionmuseet Kristianstad (omval)

Valberedningen för NAMSA:
Jannikke Räikkönen (sammankallande), Naturhistoriska riksmuseet
Naturum Gotland, Laila Asterhag
Lotta Backman, Göteborgs Naturhistoriska Museum