SAMSA

SAMSA är en arbetsgrupp för samlingsfrågor inom NAMSA.

SAMSA står för ”Arbetsgruppen för samlingar” och bildades inom NAMSA 2003. SAMSA:s arbete omfattar alla naturhistoriska samlingar och de frågor som rör dessa. I arbetet ingår bland annat att samordna den nationella utvecklingen inom museisamlingsområdet och att definiera nationella resursbehov.