Nyheter

Handlingar till NAMSAs årsmöte 2024

Här finns alla handlingar till årsmötet: Medlem_Bilaga 1, medlemsförteckning Medlem_Budget 2024.xlsx – Blad1 Medlem_NAMSA, Verksamhetsberättelse 2023 Medlem_NAMSA, verksamhetsplan 2024 Medlem_prel Årsberättelse 2023.xlsx – Blad1 Medlem_NAMSA,...
Läs mer

NAMSAs Vårmöte 2024

NAMSAs Vårmöte 2024 kommer att ske 17 och 18 april i Lund. Program planering pågår och mer information läggs upp här inom kort!