Medlem

Vill du bli delaktig i ett nätverk av människor som jobbar med kunskap, pedagogik och upplevelser kring naturhistoria – Bli medlem i NAMSA !

Som medlem i NAMSA kan du känna dig trygg med att få råd och stöd när du behöver det. Du kommer att kunna vara med och påverka för att öka betydelsen av och förståelsen för våra ämnen inom natur- och kulturhistoria samt folkbildning.

Hur blir jag medlem i NAMSA?

Medlemskap i NAMSA kan sökas av svenska institutioner, som har naturhistoriska samlingar och/eller bedriver olika former av publik verksamhet inom ämnesområdet.

Din ansökan om medlemskap prövas först av NAMSA:s styrelse och fastställs sedan av årsmötet. Som medlem betalar du en en årlig medlemsavgift 790 kr/år som fastställs av årsmötet. Alla anställda vid din medlemsinstitution är välkomna att närvara vid seminarier, möten, exkursioner med mera.

Som medlem i NAMSA får du:

  • Delaktighet i ett nätverk av människor som jobbar med kunskap, pedagogik och upplevelser kring naturhistoria.
  • Information om och direkt inbjudan till våra evenemang.
  • Möjlighet att vara med på våra seminarier, möten, exkursioner med mera.
  • Möjlighet att söka de medel till kompetensstöd som organisationen regelbundet fördelar (totalt 20 000 kr år 2019).

Vill du bli medlem eller kanske har frågor kring din medlemsansökan, kontakta någon av styrelse.

Var finns vi?

Vi finns bland till exempel kommunala museer och friluftsmuseer, läns- och universitetsmuseer, naturum, djurparker och botaniska trädgårdar runt om i landet. Vi fungerar som en kunskapsresurs kring den biologiska mångfalden – fauna och flora – inklusive vår kulturella användning av densamma, geologi, paleontologi, kulturväxter och husdjur.

En del av våra medlemmar har också naturhistoriska samlingar som utgör både kultur- och naturhistoriska skatter. NAMSA värnar om de naturhistoriska föremålen. Flera av våra medlemmar bevarar också den domesticerade mångfalden av till exempel kulturväxter och lantraser. Dessa utgör också en form av ”levande samlingar”.

Dessutom samordnar vi den nationella utvecklingen inom det naturhistoriska samlingsområdet och definierar de nationella resursbehoven.