KOMSA

KOMSA är en arbetsgrupp för natur- och kulturkommunikation inom NAMSA.

KOMSA står för ”Kommunikationsgruppen inom NAMSA” och bildades 2009. KOMSA verkar för att sammanföra natur- och kulturmiljöperspektiv inom naturvägledning/museipedagogik, med utgångspunkt från den expertkompetens som finns inom NAMSA. Gruppen vill också verka för och ta initiativ till seminarier och workshops m. m. utifrån NAMSA-medlemmarnas behov inom detta område.