Välkommen till NAMSA

– Naturhistoriska museers samarbetsorganisation

NAMSA består av svenska museer, botaniska trädgårdar, naturum och djurparker. Vi arbetar för att främja naturhistorisk kunskapsspridning och bevarande av naturhistoriska samlingar.